Porte Sous El-Aksa Salzmann, Auguste  (French, 1824-1872)