Cour Louis XIV Baldus, Edouard  (French, 1813-1889)