A Gateway – Segovia Annan, James Craig  (Scottish, 1864-1946)